Vaazlar

‘Vaaz sadece Tanrı’nın sözünü ilan etmelidir. Vaaz bir insanın kendi bilgisiyle övünmek için, iman  tartışması yada başka amaç için verilmemek gerekir. Vaiz sadece Tanrı’nın
sözünü iletmesi gerekir. O zaman o sözün özeti nedir? Biz Tanrı’nın biricik
Oğlu İsa Mesih’in, Söz beden alıp gelmiş kişi olduğunu, o Söz başlangıçtan beri
Tanrı’yla birlikte olan, kendisi  Tanrı olduğunu anlamamız gerekir. Dolaysıyla
Tanrı’nın bütün sözü İsa’da olduğunu ve o söz İsa’yı tanıttığını, ve İsa’nın
yaptıklarına tanıklık ettiğini önce bilmeliyiz.’ 『 Vaaz pratiği teorisi 』Kitabında

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *