YUHANNA BÖLÜMÜNÜ ANLAMAK

5.bölüm  Yuhanna’nın Yuhanna bölümünü yazma amacı

İnsanlar genelde Yuhanna’yı çok bilgili bir kişi olarak düşünmekte, Petrus hakkında ise bilgisiz diye düşünmektedirler. Fakat Kutsal Kitap’da Petrus hakkında bilgisizdi diye birkez bile geçmemektedir. Karekteri biraz sert ve sinirlidir ama Petrus bilgisiz bir insan değildir. Ben yazı yazan bir kişi olarak Petrus’un yazdıkları aracılığla Petrus’un bilgisiz olmadığını anlayabiliyorum. Bazı insanlar “ Petrus eğitimsiz olduğu için çok az şeyler yazdı” diyorlar ama 1.Petrus ve 2. Petru bölümlerine bakarsak eğer yazdığı şeyler gerçekten çok önemli olduğunu anlayabiliriz. Kutsal Kitapta eğitim görmedi diye Elçilerin işleri 4.bölüm 13.ayette “Kurul üyeleri, Petrus`la Yuhanna`nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş, sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa`yla birlikte bulunduklarını farkettiler” diye yazılı olan sadece bir tane ayet vardır.

 

Yuhanna, Yuhanna bölümünü, 1.Yuhanna, 2.Yuhanna, 3.Yuhanna ve Vahiy bölümünü yazmıştır. Yuhanna aslında eğitimsiz bir kişidir ama başkalarından daha çok yazı yazmıştır. Yuhanna eğitimsiz olması dışında İsa’yı herkesten daha çok yakın bir şekilde görmüştür. Ve Petrus’tan tamamen farklı bir bakış açısıyla İsa’dan duyup öğrenmiştir. Yuhanna 1.bölüm 14.ayetinde “Söz, insan olup aramızda yaşadı. O`nun yüceliğini Baba`dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul`un yüceliğini gördük” diyerek Yuhanna “İsa’yı gördük” diye söylemiştir ve 17.ayette “Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi” diye yazmaktadır. Yuhanna bölümünde lütuf ve gerçek büyük direklere benzediği için bunları geçerek Yuhanna bölümünü anlamak mümkün değildir.

 

Yuhanna 1.bölüm 18.ayette “Tanrı`yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi.Baba`nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O`nu tanıttı” diyor ve 20.bölüm 28.ayette “Tomas O`na, “Rabbim ve Tanrım!” dediği itirafını yazarak İsa’nın Tanrı olduğuna tanıklık etmektedir.

 

Yuhanna bölümünde İsa’nın kim olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılan bir kitaptır. Müjde kitaplarının ve Yuhanna bölümünün ayrı ayrı yazılma amacı vardır. Müjde kitapları, Nasıralı İsa’nın Kutsal Ruh’u alarak normal insanların yapamayacağı, sadece Tanrı’nın Oğlu’nun yapabileceği eşsiz işleri yaparken Yahudiler ve geleneksel olarak Tanrı’ya iman edenlerin yanlış anlamaları ve kıskançlıklarını içeren konular yazmaktadır. Fakat Yuhanna bölümünde İsa’nın başkaları tarafından kıskanıldığı gibi şeyleri yazılmamıştır. İsa’yı savunmak için yazılmış bir kitaptır.

 

Yahuda iskariot aslında İsa’yı savunmaya çalışmıştır. Birçok insanlar Yahuda iskariot’u sadece para hırsı olan ve İsa’yı satan kişi olarak düşünmektedir ama kesin olarak bu şekilde değildir. Diğer öğrencilerin çoğu Celile’de Rab tarafından çağrılmışlardır ama İsa, Yahuda İskariot’a bizzat giderek onu çağırmış ve Rabbin öğrencisi olmuştur. Birçok kalabalıklar İsa’nın vaazını işitmişler ve O’nu takip etmişlerdir ama İsa öğrencilerini seçerken kendisinin istediği kişileri seçmişlerdir. Bu nedenle ilk zamanlarda Yahuda iskariot Rabbin beğendiği bir kişiydi.

 

Ben Pastörlük yaparken beraber çalıştığım kişilerden işini dikkatsizce ve önemsemeden yapan kişilerden daha çok hesap yapmayı iyi bilen ve işini dikkatlice yapan kişilere kilisenin muhasebe işini teslim etmekteyim. Rabbinde, on iki öğrencisi arasında Yahuda iskariot’a muhasebe işini teslim etmesi de  sanırım diğer öğrencilerden hesabı daha iyi yaptığını göstermektedir. Yahuda iskariot İsa’nın öğrencileri arasında para kutusuna bakmakla görevlendirilmiş ve öğrencilerin ihtiyaçlarını bu paradan karşılayarak para kontrolünü yapan birisiydi.

 

Yahanna 12.bölüm 6.ayette Yahuda iskariot için “ hırsız olduğu için” diyor, 6.bölüm 70.ayette “iblistir” diyor, 13.bölüm 2.ayette ise “İblis, Simun İskariot`un oğlu Yahuda`nın yüreğine İsa`ya ihanet etme isteğini koymuştu bile” diyor. Yine 13.bölüm 27. ayette “ Yahuda lokmayı alır almaz Şeytan onun içine girdi.”diye söylemektedir.

 

Yahuda İskariot sadece para için İsa’yı satmamıştır. Köle efendisine ait olduğu için efendisinin isteğine göre herşeyi yapmaktadır. O çağlarda bir kişinin köle olabilmesi için birisine satılması gerekirdi. Köle derken kul anlamına gelmektedir ama günahkar anlamına da gelmektedir.

 

O çağlarda güçsüz kişileri suçlayabilmek için O kişiyi, para vererek satın alarak ancak mümkündü. Eğer başkahinler İsa’yı para verip satın almasalardı kendilerine ait biri olarak sürükleyip götüremezlerdi. Onlar İsa’yı satın alsalar bile O’nu öldürme hakları olmadığı için “sorgulayın” diyerek Pilatus’a İsa hakkında suçlamada bulundular. Böylece Yahuda iskariot para alıp İsa’yı satarak Yahudilerin İsa’yı Pilatus’un önüne götürebilme hakkını sağlamıştır. Yani mahkemede İsa’nın suçsuz olduğunun kanıtlanması için bunları yapmıştır ama bu derece Yahuda iskariot İsa’yı Ruhsal açıdan görememiştir.

 

Yahuda iskariot her zaman İsa ile bereber olduğu için İsa’nın suçsuz olduğunu çok iyi bilen birisiydi. Yahuda iskariot “ insanlar neden İsa’yı öldürmek istiyorlar ve O’na neden zülum ediyorlar” diye kaygılanarak “ İsa’yı Pilatus’un mahkemesine çıkararak resmi olarak O’nun suçsuz olduğunu göstermek lazım” diyerek düşündü. Dünya mahkemesinde doğru sayılmayı düşünmek Yahuda İskariot’un hatasıydı. Yahuda İskariot “İsa’nın mahkemede suçsuz olduğu ispatlanırsa kimse artık O’na küfür edemez. Bu nedenle sadece İsa’nın mahkemeye sürüklenip götürülmesi İsa’yı koruma yoludur” diye kendi kendine düşünmüştür.

 

Bu nedenle İsa’nın yakalandığı gece diğer öğrencilerin hepsi kaçmıştır ama Yahuda iskariot kaçmamış mahkemeye kadar giderek duruşmayı yakından izlemiştir. Fakat beklenmedik bir şekilde İsa suçludur diye mahkum olunca “ İsa suçsuzdur! suçsuzdur! ben suçsuz olan kanı sattım” diye bağırmıştır. İsa’nın on iki öğrencisi arasında İsa hayatta iken bu kadar O’nun suçsuz olduğunu ısrar eden Yahuda iskariot’tan başka hiç kimse yoktu. Fakat Başkahinler Yahuda iskariot’un sözünü ihmal ettiler. Bu nedenle Yahuda iskariot şaşkına döndü, öğretmenini sattığı için kendisini suçlu hissetti ve kendisini asarak ölmüştür.

 

Yahuda İskariot’ta % 100 Kutsal Ruh yoktu. Yahuda iskariot Kutsal Ruh’u %100 dışlayarak sadece akılla İsa’yı savunmaya çalışmıştır. İsa’nın Yahuda iskariot’a “iblis”demesi de Kutsal Ruh’un o’nda olmamasından ve şeytan gibi bir varlık olduğunu bildiği içindir. Bunun gibi dünyada olan bütün düşünceler bedenseldir şeytansaldır.

 

Bu nedenle bu günlerde de Kutsal Ruh’la İsa’yı korumaya çalışmayıpta başka yollarla korumaya çalışırsa bu şekilde yapan kişi Yahuda iskariot gibi bir kişidir. Bu konuyu açıklamak için Yuhanna bölümünde başka bölümlerde olmayan Yahuda iskariot hakkında doğru bir şekilde yazılmıştır.

 

Yuhanna’nın Yuhanna bölümünü yazma amacı İsa’yı savunmak içindir. Bu nedenle Yuhanna bölümünde başka bölümlerde olmayan Kutsal Ruh hakkında birçok yazılar vardır. Pavlus Mektuplarında “ Kutsal Ruh’un ürünleri görünür” diye yazmasının sebebi, Kutsal Ruh alsalar bile kıskanç, kavgacı, gururlu, saygısız, başkalarını küçük hor gören, insanları ihmal eden kişilere tavsiyede bulunmak içindir. Bu nedenle Pavlus gittiği her yerde “ Kutsal Ruh’u alan kişilerin karakterlerinde ve yaşamlarında değişme olması gerekmez mi? diyerek bu konuda çok vurgulamıştır. Pavlus’un Kutsal Ruh’un ürünlerini vurgulamasının amacı kendi görevinin İsa’yı savunmak değil, yabancıları kurtarma amacı olduğu içindir. Bu nedenle Pavlus teolojisi gelişirken sadece Kutsal Ruh’un ürünleri vurgulanmıştır. Fakat Yuhanna, Kutsal Ruh’un ürünlerini vurgulamamış Kutsal Ruh’un “Yardımcı” olduğunu söylemiştir. “Yardımcı” derken “hizmet eden yada savunan” anlamına gelmektedir.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *