Siz İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyorsun ?

Önsöz

Tanrı’yı kimse görmedi. Sadece İnsanoğlu Tanrı Baba’yı gördü. İnsanoğlu Tanrı’nın bağrında bulunan biricik Oğul’dur. Herkes gayretle Kutsal Kitab’ı okuyorlar ama sadece bunu İsrail’in tarih ve İsa Mesih’le ilgili olaylar olarak okudukları için Kutsal Kitab’ın söylediklerini anlamıyorlar. Dolaysıyla gerçeği anlaması gerekenler gerçeği anlamıyorlar. Ev yaparken iyice temel atmak gerektiği gibi Kutsal Kitab’ı iyice anlamak için de Tanrı’nın Oğlu olan İsa Mesih’i iyice anlamak için de aynı şey gerekir. Kutsal Kitap çok bilgilerle değil, Tanrı’dan gelen ruhsal duyuyla anlamamız gereken gerçektir.

Tanrı ruh olduğu için fiziksel olarak Tanrı’yı anlıyabilecek kimse yoktur. Tanrı’yı ne ayna aracılığıyla görebilir nede mikroskop aracılığıyla görebilir. O ruh olduğu için sadece ruh aracılığıyla O’nu anlayabilir. Kutsal Ruh’la Tanrı’yı anlayabilir. Ve Kutsal Ruh’la sadece Tanrı’nın gönderdiği kişiyi anlayabilir.

Ruh olmadan İnsanoğlu ve Nasıralı olan İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu anlayamaz. Tarihe göre O’nu sadece İbrahim ve Davut’un soyu olarak aile kayıdına göre Nasıralı Yusuf ve Meryem’in çocuğu olarak sadece anlayabiliriz.

En azında biz İsa’ya tanıklık ederek O’nu dünyaya bildirmeliyiz. Ve O’nun Tanrı’nın Oğlu ve Mesih olduğuna inandıran tanıklıkları göstermeliyiz. Sadece O’nu yardım sever iyi bir düşünür olarak bildirmemeliyiz. İsa’yı dünyaya müjdelediğimiz zaman sadece hıristiyanlık denen dini yaratan bir din lideri olarak tanıtmamalıyız.

Tanrı Kutsal Ruh gelince O’nun İsa’ya tanıklık edeceğini söyledi ama bazı insanlar dua evinde dua ve güçle İsa’yı anlamak lazımken tersine kütüphanede bilimsel olarak araştırarak İsa’yı tarihsel fesefesel biri olarak anlamaktadır.

İsa ne felsefecidir nede Nasıralıdır. O Tanrı’nın Oğlu’dur, Tanrı’nın gönderdiği kişidir. Ama dünya O’nu iyice anlamıyorsa bu kilisenin sorumluluğudur. Kilise eğer dünyadaki dinlerden biri gibi sizin dininiz şöyle bizim dinimiz böyledir, ikisi de gerekir diye söylerse doğru değildir.

Hıristiyanlık başka dinlerle savaşan bir din değildir. Hatta savaşacak sebebi de yoktur. Kilise dünyayı günahtan kurtarmak için müjdeleme yapan bir yer olduğu için herkes müjdelenmesi gereken kişidir savaşacak kişi değildir. Hıristiyanlığın görevi insanları müjdeleyerek kurtarmaktır.

Bunun için İsa’yı iyice anlamak gerekir. İsa’yı kütüphanede anlamıyacaksınız. O kendisi Tanrı’nın Oğlu olduğunu söylediği için biz Tanrı aracılığıyla O’nu iyice anlayabiliriz. Ama Tanrı ruhtur. Ruh’tan olmadan Tanrı’yı anlayamayız. Tanrı’yı tanımadan Tanrı’nın Oğlu’nu nasıl anlayabiliriz? Ve Ruh’tan olmadan İsa’ya tanıklık edemez.

İsa öğrencilerine ‘Halk, İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor?diye sordu. Ve ‘Siz ne dersiniz?diye sordu. Ruh’un yardımı yoksa İnsanoğlu’u sadece normal bir insan olarak anlayacaktır. Kutsal Ruh aracılığıyla sadece İsa Tanrı’nın gönderdiği Mesih olarak görülecektir.

Biz Kutsal Kitab’ı okuyoruz. Kutsal Kitap çok özel bir kitaptır. Eski antlaşma kitabı İsrail’in başlangıcı ve tarihi hakkında anlatıyor. Yeni antlaşma kitabı ise İsa denen Nasıralıyla ilgili hikâyelerle doludur. Yani İsrail ve Nasıralı İsa’yla ilgili hikâyelerdir. O zaman bunun bugün bizimle ne alakası vardır? Bu yüzden Kutsal Kitap çok özel bir kitaptır. Bazılar bunu okuduktan sonra kendi canını kolayca terk edebilirler bazılar ise zulüm alırken dayanıyorlardı.

Kutsal Kitap sadece İsrail’in tarihi yada bir Nasıralı’yla ilgili yazılar değildir. ‘İnsanoğlu’nun kim olduğunu anlatan kitaptır. Yani bu Mesih inanlısının imanıdır kurtuluşa kavuşturan gerçektir. Kutsal Kitap’ta yazılmış olanlar ne başit bir öğüttür nede özdeyişlerdir. Dolaysıyla Kutsal Kitab’ı Kutsal Kitap olarak görebildiğimiz zaman İnsanoğlu’un  kim olduğünu görebiliriz. Sihirli gözü her ne kadar iyice bakarsanız da hiçbir şey göremiyeceksiniz ama bir an içinde olan bir resim görebiliyorsunuz. Aynı  şekilde Kutsal Kitap’ta İnsanoğlu’nu görebilirsiniz.

Eski antlaşma kitabında İsrail’in tarihi çok iyice yazılmıştır ama biz içindeki İnsanoğlu’nu görebiliriz. Nasıra’da başlamış olan kişi Tanrı’nın vaadına göre Beytlehem’den çıkan Tanrı’nın oğlu’dur. Yani Mesih olan İnsanoğlu’dur. O eğer İnsanoğlu olmasaydı biz mahvolurduk, İnsanoğlu eğer Tanrı’nın Oğlu olmasaydı biz mahvolurduk.

Bu yüzden İnsanoğlu hakkında iyice anlatan mesajiları kitap olarak yaptım. Bu kitap çok önemlidir. Ben aşağı yukarı 200 tane kitap yazdım. Bunların hepsi İnsanoğlu’nun kim olduğunu anlatıyor.

Kutsal Kitap ‘İnsanoğlu’nu anlayın ve İnsanoğlu’na inanın!’diyor. Bizim tanıklarımızda İnsanoğlu’nun Tanrı’nı Oğlu ve Mesih olmasıdır. Bunun için Tanrı Kutsal Ruh’u gönderdi. Ve Kutsal Ruh birçok armağan ve güç ve belirtilerle tanıklık ediyor. Yani bu kitp 『Siz İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyorsun?』 bir tane varsa sanki dünyadan daha büyük şeye sahip olmuş olursun. Bu kitabı mutlaka okumalısınız. Bu Kutsal Ruh’la tanıklık edilendir.

 

Eylül. 2007. Kim Ki Dong

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *