İblis teorisi

Bölüm 2  İblis hakkında

 

  1. İblis’in başlangıcı

 

Hezekiel 28:14’te ‘Meshedilmiş, koruyucu bir Keruv olarak Seni oraya yerleştirdim. Tanrı’nın kutsal dağındaydın, Yanan taşlar arasında dolaştın’diye söyledi ve bu aslında Sur kralıyla ilgili sözdür. Ama Sur kralının yoldan sapması meleğin yoldan sapmasına benzer ve meleğin yoldan sapmasını gösteriyor. Ve on emir iyiyle kötülük bilme ağacının olayıyla alakalıdır, iyiyle kötülük bilme ağacının olayı ise daha önceki meleğin yoldan sapmasıyla alakalıdır.

Ve 15’inci ayette ‘Yaratıldığın günden Sende kötülük bulunana dek Yollarında kusursuzdun’diye yazıldığı gibi İblis kusursuz bir yaratık olarak adlandırıldığını anlayabiliriz. Onun yollarında kusursuz olduğunu söylüyor. Tabiiki o Tanrı gibi kusursuz değildi. Sadece Tanrı’nın bir yaratığı olarak kusursuzdu. Meleğin kusursuzluğunu sanki Tanrı’nın kusursuzluğuyla aynı şey olarak yanlış anlamamak lazım. Tanrı sadece kendi kendine var olan Tanrı olduğu için Tanrı’nın dışında kimse Tanrı gibi kusursuz olamaz. Kusursuz derken Tanrı Tanrı olarak kusursuz, insan insan olarak kusursuz, melek melek olarak kusursuz anlamına gelir.

İnsan ve melek yaratık olarak kusursuzdur. Tanrı her yerde var ama melek öyle değildir. Mesela, Tanrı bütün insanların içinde aynı anda olabilir ama melek öyle değildir. Eyüp1:7’de melek ‘Dünyada gezip dolaşmaktan geliyorum’ diye söylediği gibi her yerde aynı anda olamaz, şurada burada gezip dolaşandır. Yaratık yaratık olarak kusursuzdur sadece.

İnsan insan olarak kusursuz olduğu için yoldan sapabilir aynı şekilde melek de melek olarak kusursuz olduğu için hem yoldan sapabilir hemde yargılanabilir. Mesela örneğin bir insan bir tane masa yapıp bir yere koymuş ama o masa yürüyerek dolaşırsa nasıl olacak? Masa bir yerde durmak lazımki kusursuz oluyor ama hareket ederse yada dolaşırsa masa olarak kullanılmaz. Ve köpek eğer insan gibi iki ayağının üzerinde yürürse yada konuşursa ne olacaktır ? Dolaysıyla köpek köpek olarak kusursuz olmalı insan insan olarak kusursuz olmalıdır. Aynı şekilde melek de melek olarak kusursuzdur. ‘Kadir olan ve kendi kendine var olan Tanrı gibi kusursuzdur’ diye yanlış düşünmemek lazım.

Ve Kutsal kitap İblis’inde kötülük bulunduğunu söyledi. Yani yaratıldığı gün kusursuzdu ama sonra kötülük bulundu. Sanki başlangıçta kusursuz olan bir makine sonra içindeki bido gevşek olunca arızalı olduğu gibi o melek olarak başlangıçta kusursuzdu ama sonra içindeki kötülük bulundu.

Yahuda 9’uncu ayet ‘Baş melek Mikail bile, Musa’nın cesedi konusunda İblis’le çekişip tartıştı’diyor ve Vahiy12:7’de de ‘Mikail ve melekleri ejderhaya karşı savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu, ama gücü yetmedi’dedi. Yani baş melek Mikail’in İblis’le aynı seviyesinde olduğunu anlatıyor. İblis Mikail’le savaştı ama gücü yetmedi, göklerden düştü. Yani baş melek Mikail’le aynı seviyesinde olan İblis’in Tanrı’ya karşı çıkması yoldan sapmasıdır. İblis’in Tanrı’yla savaşması imkânsız bir şeydir.

Melek 2.Petrus 2:11-12’de yazıldığı gibi güçlü bir varlıktır ama onun gücü sınırlıdır. İblis ne kadar kötü olsada Mikail’den daha güçlü değildir. Kötü olmak ve güçlü olmak ikisi aynı değildir. Mesela zorbalar kötü oldukları için sopa yada bıçak kullanıyorlar ama güçlü değiller. ‘Melek nasıl yoldan sapabilir?’diye düşünenler de olabilir. Ama melek yaratık olduğu için yoldan sapabilir. Tanrı sadece kendi kendine var olandır. Tanrı ‘Baba’dır. O’nun babası yoktur. Ama melek yoldan sapabilen bir yaratıktır.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *