Cin nedir

2.İblis ve onun işcileri.

 

 

Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine

ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri,

büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak

karanlığa hapsetti (Yahuda6)

 

İblis ve onun işçileri

 

Bu dünyada Tanrı’yla ilişki kuran sadece insandır. Adem Tanrı’nın sözünü yerine getirmediği Tanrı’nın yaşamından yoksun kaldı. Ama Mesih ölüp dirildikten sonra O’na iman edenler tekrar Tanrı’yla ilişki kurabilirler. Çünkü Tanrı gerçekle bizi doğurdu. Ama İblis ve onun işcileri Tanrı’dan bizleri uzaklaştırmak için bugün de dinlenmeden çalışmaktalar. Onlar insanların Tanrı’yı tanımalarını engelliyorlar. Hatta Tanrı’nın çocuklarını bile ayartarak sahte şeylere inandırmaya çalışıyorlar.

İblis ve onun işçileri aslında gökte Tanrı’ya hizmet eden meleklerdi. Burada gök, Rab’bin duasında ‘Göklerdeki Babamız’ derken o gök oluyor. Tanrı’ya hizmet eden meleklerin çalıştıkları ‘ilahların göğü’ oluyor. Kutsal Kitab’a göre göğü üçe ayırabiliriz. Genelde insanların düşündükleri gök kuşlar dahil bütün canlı hayvanların yaşadığı göktür. Başka bir gök daha var. Orada güneş, ay ve yıldızlar vardır. Bu Kutsal Kitap’ta kubbe diye geçiyor. Birde ilahların göğü var. Yaratılış 1.bölümdeki yer ve gök yaratılmasından önce Tanrı melekleri yaratıp onları göğe yerleştirdi. Melekler sonsuz varlık olarak yaratıldılar, ama onlar sonsuzluktan beri var olan değildir. Onlar yaratıldığı günden itibaren sonsuza dek var oluyor sadece. Sonsuzluktan beri var olan sadece Tanrı’dır. Sonsuzluktan beri sonsuzlara dek var olan Tanrı sonsuza dek Tanrı’ya hizmet etsinler diye melekleri yarattı. Ama bir baş melek kendisine ait olan meleklerle birlikte Tanrı’ya meydan okudu. Tanrı onları karanlığa hapsetti. O melek İblis’tir.

İbris birdir. Bu yüzden Kutsal Kitap’ta İblis kelimesi her zaman tekil olarak kullanıldı. Ama cin kelimesi genelde çoğul olarak kullanıldı. Cin dünya nüfusundan daha çok vardır. Bunlar hepsi İblis’in egemenliği altındalar.

 

Tanrı’nın, Nasıralı İsa’yı nasıl Kutsal Ruh’la ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis’in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O’nunla beraberdi. (Elçilerin işleri 10:38)

 

İsa’nın işi İblis’in baskısı altında olanların hepsini iyileştirmekti. Bu ‘İblis kendisi insanların içinde hastalık yaratıyor’ anlamına gelmiyor. İblis dünyanın egemenidir ve onun işçileri olan cinler insanların bedenlerinde kötülük yapıyorlar. İsa cinleri kovdu. Kutsal Kitap bunu ‘İblis’in baskı altında olanların hepsini iyileştiriyordu’ diye anlattı. İsa İblis’i dünyanın egemeni olarak tanıttı. Her hangi bir ülkede olsun kral sadece bir kişidir. Ama insanlar İblisler diye çoğul kelimeyi kullanıyorlar yada bunu cinlerle aynı anlamda kullanıyorlar. İblis’le cinleri karıştırıyorlar. Bazı insan bana söyle diyor:

“Pastör! Ben her gece yatarken kötü rüya görerek sıkıntı çekiyorum.”

“Bunu cin yaptı.”

“Yok öyle değil.”

“O zaman sebebi ne?”

“Sanırım, İblis yaptı.”

Belki bu kişi ‘Ben asker değil komutanla savaşıyorum’ demek istiyor. Insanın bedeninde lanet ve sıkıntı yaratmak cinin işidir. Cin sayılamayacağı kadar çoktur. Ama cinlere egemen olan İblis bu dünyada sadece birdir.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *