Hoş geldiniz!

웅비기_95년11월세계최대필사성경

Veriya hareketi Elçilerin işleri 17:11-12’ye dayalıdır:

“Veriya`daki Yahudiler Selanik`tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal Yazılar`ı inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Böylelikle içlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti.”

 

Bu hareket Kutsal Kitab’a doğru bir şekilde yaklaşmamızı sağlar. Dolaysıyla Seul Sungrak Kilisesi’nin bütün etkinlikleri Veriya hareketine dayalıdır. Bu hareket Mesih inanlılarının Kutsal Kitab’a benzemelerini sağlar. Birçok kilise doktrinini takip eder, ama Seul Sungrak Kilisesi Kutsal Kitab’ı takip eder. Bu hareketin temel öğretisi ‘Tanrı’nın İsteğinin çizgisi’dir. Bu sadece Tanrı’nın vahyinin bir kısmını öğretmez. Tanrı’nın isteğini bir bütün olarak görmemizi sağlar. Veriya hareketi için Dr. Kim’in kitapları dahil Seul Sungrak Kilisesi’nde birçok organlar vardır.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *